Activiteiten en nieuws·Het NUT

Bezoek informatie avond Aardbevingsdossier Groninger dorpen

Donderdag avond (12-11) was er een bijeenkomst van de stichting Groninger dorpen voor dorpsverenigingen en dorpshuis besturen over het aardgas dossier. Ook vanuit het NUT Den Ham Fransum was het bestuur aanwezig.

Alles bij elkaar is het teveel om op te noemen. Maar ik zal proberen samen te vatten wat relevant kan zijn.

  1. Observatie: het is een wirwar van belangenorganisaties, commissies en besturen. Deze zaten eerst grotendeels om tafel bij de dialoogtafel. Maar deze is inmiddels opgehouden te bestaan. Een groot deel van de maatschappelijke organisaties heeft vervolgens de krachten gebundeld in de Samenwerking MijnbouwSchade (SMS).

2. Er is een Nationaal Coördinator Groningen aangesteld in de persoon van Hans Alders.
Deze heeft het “Concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020” ontwikkeld. Deze moet 1 januari 2016 van kracht worden. (276 pagina’s)

• 10 en 18 november consultatie maatschappelijke organisaties
• 11 en 25 november consultatie bestuurlijke stuurgroep
• 2 december definitief-Meerjarenprogramma

Vervolgens vinden de volgende stappen plaats in de besluitvorming:
• 15 december vaststellen colleges B&W en GS
• 18 december voorleggen aan minister van Economische Zaken
• Voor 1 januari 2016 overeenstemming NAM – minister van Economische Zaken

Wat opvalt is dat bij de gemeente Zuidhorn niet voorkomt. Hoe kunnen zij inbreng hebben?

3. Nieuwe schadegevallen moeten worden gemeld via Centrum veilig wonen. (CVW)
Deze is in naam onafhankelijk, maar wordt door verschillende mensen gezien als een werkmaatschappij van de NAM.

4. Er zijn diverse waardevermeerderingsinitiatieven, maar deze vallen tot nog toe alleen binnen de 9 aardbevingsgemeenten.

O.a zijn er:

De gelden voor waardevermeerdering beschikbaar bij schade voor bijvoorbeeld zonnepanelen.
Voor dorpshuizen is er 50 miljoen vrijgekomen voor het project een duurzaam dak.
Er zijn leefbaarheidsgelden beschikbaar voor binnen het dorp.

Maar zoals gezegd, alleen voor de 9 aardbevingsgemeenten.

5. De focus ligt erg op aardbevingen. Mogelijk speelt ook het plaatselijk zetten van de grond en bodemdaling een rol. Hierover is nog te weinig bekend. Ook dit zou een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de schade.

Opvallend is dat de commissie bodemdaling aangeeft dat huizen niet kunnen beschadigen van de bodemdaling. Dit omdat de daling geleidelijk is. Verspreid over een groot oppervlak.

Opvallend is dan weer de opmerking in het concept rapport over o.a. de brug van Aduard:
“De oplevering is voorzien in 2017. Op basis van de voorlopige analyse van RWS is er kans dat bodemdaling aan de orde is bij de bruggen bij Zuidhorn, Dorkwerd, Aduard. Aardbevingbestendig bouwen is hier niet meer mogelijk.”

6. Om de gebouwen in het aardbevingsgebied veilig te maken wordt er in het concept plan gesproken van versterken van binnen naar buiten. Eerst beginnen bij Loppersum en omgeving en dan in een grotere kring daarbuiten. Voor de goede orde. Den Ham lijkt op het kaartje niet te liggen in een gebied dat versterking behoefd.

7. Dan de persoonlijk verhalen die er tussendoor komen. Mensen die hopen op een uitkoopregeling omdat ze het helemaal zat zijn. 65 Scheuren laten herstellen en dan twee maanden later weer een beving. Er was duidelijk een hoop frustratie. En terecht…

Links:
1.
http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/meerjarenprogr…/
2.
https://www.centrumveiligwonen.nl/
3.
http://www.commissiebodemdaling.nl/