Activiteiten en nieuws·Het NUT

Verslag: bezoek verkeersavond Vereniging Groninger Dorpen. 30-11-2015

Afgelopen maandagavond was het bestuur van het Plaatselijk NUT Den Ham – Fransum aanwezig bij een informatieavond over verkeersveiligheid. Deze avond was georganiseerd door de Vereniging Groninger Dorpen en gefinancierd door de provincie. En ook deze avond was weer te uitgebreid om alles te delen. Toch wil ik jullie een inkijkje geven.

De hoofdonderwerpen waren:

 • Theoretische inleiding in verkeer en gedragsbeïnvloeding (Sjoerd Nouta NHL)
 • Werken aan een verkeersveilig dorp in de praktijk (Robin Inpijn VVN)

Wat deze mensen vertelden was onder andere de volgorde waarop je verkeersdeelnemers moet proberen te beïnvloeden.

De 5 Es

Standaard hanteert men:

 • Engineering: de inrichting van de weg. (drempels, smalle weg, dorpse uitstraling etc.)
 • Education: het aanspreken en onderwijzen van de weggebruiker. (30 stickers, aanspreken, persoonlijke borden etc.)
 • Enforcement: het controleren van de snelheid en gedrag. Dit is volgens Veilig verkeer Nederland de laatste stap. Eerst moet de weg op de snelheid zijn ingericht en mensen geattendeerd zijn. Daarna kun je de excessen aanpakken met de hulp van oom agent.

Maar in de ogen van VVN zijn er meer:

 • Empowerment (Toerusting en acties om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid)
 • Encouragement (Aanmoediging door bijvoorbeeld het toekennen van veiligheidslabels)

Om de kans van slagen te vergroten zijn er nog een aantal zaken/lessen meegegeven om rekening mee te houden:

 • Zorg dat je een goede band hebt met de beheerder. (Niet altijd makkelijk)
 • Kijk naar de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden. Is 30 ipv 50 km/uur onbespreekbaar? Kijk dan wat je kan bereiken met de wegbeheerder om de 50 km ook waar te laten worden.
 • Het is een zaak van de lange adem.
 • Wat onveilig voelt hoeft niet onveilig te zijn.
 • Kijk in hoeverre je mee wil/kan doen op de participatie ladder. In hoeverre ben je in staat een goede gesprekspartner te zijn voor de wegbeheerder. (Deze heeft sowieso een kennisvoorsprong) Geef je alleen je visie of kun je meebeslissen.
 • Voor overheden is het laten meebeslissen erg lastig. Zij zijn eindverantwoordelijk.
 • Kijk en onderzoek of je wel draagvlak hebt. Wie vertegenwoordig je nou eigenlijk?
 • Tip uit het publiek: start een burgerinitiatief om je ideeën uitgevoerd te krijgen. (Dit valt of staat met een goede band met de politiek)
 • Nog een tip uit het publiek: Zorg dat je banden onderhoudt met de uitvoerder. De aannemer is degene die het echte werk doet.

Al met al een interessante en leerzame avond. Wat vooral duidelijk werd; als je verandering wil, zal dit de nodige energie en aandacht vragen. Dat geldt voor zowel de vertegenwoordigers als de achterban.

participatieladder 384px.gif

Staan we er alleen voor als we een veiligere weg willen? Gelukkig niet. Organisaties als VVN zijn altijd bereid te ondersteunen.