Activiteiten en nieuws·Het NUT

V&A provincie inloopavond brug en rondweg van 18 feb.

De inloopavond van 18 februari in De Meeden, is druk bezocht. Voor deze inloopavond is een presentatie gemaakt, waarin te zien is hoe de planning van de verschillende projecten er uitziet. Ook is in de presentatie aangegeven hoe het verkeer in de verschillende perioden wordt geleid. Deze presentatie en een flink aantal vragen en de antwoorden daarop kunnen worden gevonden met via:

Presentatie te verwachten werkzaamheden

Vraag en antwoord nav inloopavond

Hieronder zijn een aantal punten overgenomen die voor ons dorp van belang kunnen zijn.

Voor de projecten vervangen brug Aduard, aanleg Rondweg Aduard-Nieuwklap en knooppunt
Nieuwklap is de voorlopige planning:

planning brug 19-02-2016

Vragen overgenomen uit het Vraag en Antwoord document van de provincie.

Wat gebeurt er met de oude brug?

De oude brug wordt afgebroken, zodra de nieuwe brug klaar is. Dan rijdt het verkeer dus tijdelijk over de Albert Harkemaweg totdat de rondweg Aduard-Nieuwklap en het knooppunt Nieuwklap klaar zijn.

Is het mogelijk de oude brug tijdelijk als alternatief te gebruiken voor verkeer?
Die mogelijkheid wordt nog onderzocht.

Hoe vaak wordt de weg door Aduard afgesloten tijdens het onderhoud van de N983?
De werkzaamheden voor het vervangen van de deklaag van de weg door Aduard (N983) duren ongeveer een maand. De weg wordt zo kort mogelijk afgesloten. De woningen blijven bereikbaar.

Hoe lang wordt de weg afgesloten? (Door Aduard)
De werkzaamheden zullen ongeveer een maand duren. De weg wordt zo kort mogelijk
afgesloten. De woningen blijven bereikbaar.

Gaat de provincie op korte termijn de weg nog aanpakken?
De afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen wil de deklaag van de weg door het dorp in 2016 vervangen. Vorig jaar is een noodreparatie uitgevoerd, maar deze is niet goed uitgepakt. Daarom wordt dit jaar de deklaag alsnog vervangen. De planning hiervan wordt afgestemd met de voortgang van de bouw van de brug Dorkwerd, brug Aduard en knooppunt Nieuwklap. Verwacht wordt dat dit voor de zomer van 2016 kan.
De werkzaamheden duren ongeveer een maand. De weg wordt zo kort mogelijk afgesloten. De woningen blijven bereikbaar.

En wanneer gebeurt wat?
Dat is op dit moment nog niet bekend. De planning wordt afgestemd met de voortgang van de bouw van de brug Dorkwerd en de andere projecten in en om Aduard. Verwacht wordt dat dit in de zomer van 2016 kan. De werkzaamheden zullen ongeveer een maand duren. De weg wordt zo kort mogelijk afgesloten. De woningen blijven bereikbaar.