Zaken melden

Zijn er zaken waarvan u vindt dat het NUT daarvan op de hoogte moet zijn, dan kunt u dat altijd bij ons melden. Dat kan bij voorkeur persoonlijk of via de mail. Ook kunt u informatie kwijt in het onderstaande formulier.

Openbare ruimte:

Voor zaken met betrekking op openbare ruimte kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. De gemeente heeft daar inmiddels een digitaal aanmeldformulier voor. Daarbij wordt u ook op de hoogte gesteld over de voortgang.

Kijk daarvoor op de pagina: Melding openbare ruimte

Formulier meldingen voor het NUT: